195. výročí narození J.G. Mendela

195. výročí narození J.G. Mendela

Oslava 195. výročí narození přivedla do rodného domu slavného rodáka vzácné hosty, jako rektora Mendelovy university v Brně pana prof. RNDr. Ladislava Havla, prorektorku Masarykovy university v Brně paní doc.PhDr. Mgr. Hanu Svatoňovou, Ph.D., pana ředitele Mendelova muzea v Brně Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D. , i duchovního správce Augustiniánského opatství v Brně otce Jana .
Akce se zúčastnil také pan Nikos Armutidis, akademický sochař, autor sochy Gregor Johann Mendela.
Model sochy 1 : 1 zdobí od 20.7.2017 vstupní místnost muzejní expozice rodného domu.
http://www.vrazne.cz/